Cystistat®

Какво представлява Cystistat®?

Cystistat® е медицинско изделие, чрез което временно се замества увередения глюкозаминогликанов слой в пикочния мехур.

При цистит се наблюдава недостатъчност на глюкозаминогликановия слой. Cystistat® се влива в пикочния мехур, за да облекчи симптомите на цистит.

Cystistat® се доставя в стъклен флакон. Cystistat® е стерилен разтвор на натриев хиалуронат, съдържащ 40 mg/50 ml натриев хиалуронат. Стерилният разтвор се прилага чрез вливане в пикочния мехур.

Cystistat® съдържа високо пречистена натриева сол на хиалуронова киселина, получена чрез ферментация. Хиалуроновата киселина играе важна роля в хомеостазата на извънклетъчния матрикс, заздравяването на раните и регенерацията на тъканите.10

Cystistat® има специфично молекулно тегло, което е близко до естественото.12

Многобройни публикации за Cystistat®, потвърждават неговите преимущества при лечение на цистит.11

Ефикасността на Cystistat® е доказана при:

 • синдром на болезнения пикочен мехур/ интерстициален цистит (СБПМ/ИЦ) 1, 13
 • рецидивиращ бактериален цистит (РБЦ) 14, 15
 • цистит, предизвикан от лъчетерапия или химиотерапия 5, 16, 17


Какъв е механизмът на действие на Cystistat®?

Действието на Cystistat® е насочено към уроепитела.

Cystistat® е предназначен за временно възстановяване на недостатъчния глюкозаминогликанов слой на уроепитела. Има двояк ефект:

 • Cystistat® има бариерен ефект (основен ефект) 18

  По публикацията на Moreland, която се основава на модел на остеоартрит 19

 • Cystistat® има и регенериращо действие (вторичен ефект) 20,21

  В уротела, хиалуроновата киселина се намира предимно в базалната клетъчна мембрана. 21

  Cystistat® възстановява благоприятната среда за клетъчна пролиферация и миграция (задържане на вода в извънклетъчния матрикс) 22

  Cystistat® има регенериращо действие върху глюкозаминогликановия слой на пикочния мехур и може да даде възможност за излекуване.* 1,23

  * въпреки това не може да се изключи възможността за възникване на късен рецидив след изтичане на периода на проследяване. След първоначална терапия с Cystistat® свързаните с пикочния мехур симптоми изчезват при 50% от пациентите, без необходимост от допълнително лечение по време на 5-годишния период на проследяване 1