Условия за ползване

За нас
www.cystistat.bg е интернет страница, управлявана от Неола Фарма ЕООД. Нашият адрес е ул. “Бяло поле”№ 17, секция С, ет. 3, ап. 8, 1618 София, България.

Целева аудитория
Тази интернет страница е предназначена за ползване само от пациенти и медицински специалисти/изпълнители на медицинска помощ. Информацията на тази интернет страница има за цел да подобри, а не да замени, комуникацията между пациентите и екипа от медицински специалисти.

Информацията, съдържаща се на интернет страницата е предназначена за ползване само с образователна цел на териториите, където Cystistat® е одобрен за употреба.

При първото Ви посещение на тази интернет страница, ще трябва да потвърдите дали сте пациент или медицински специалист/ изпълнител на медицинска помощ. Вие гарантирате пред нас, че отговорът, който ще посочите е правилен.

Условия за ползване
Тези Условия за ползване, заедно с нашата Политика за защита на личните данни излагат условията, при които можете да използвате нашата интернет страница като гост или като регистриран потребител. Използването на нашата интернет страница включва достъп, навигиране или регистрация за използване на интернет страницата. Моля, прочетете тези условия внимателно преди да започнете да използвате нашата интернет страница. Като използвате нашата интернет страница, Вие потвърждавате, че приемате тези условия и се съгласявате да ги спазвате. В случай че не сте съгласни с условията, не трябва да използвате нашата интернет страница.

Ние имаме право да променяме настоящите условия по всяко време, чрез въвеждане на изменения в настоящата страница. Моля, проверявайте тази страница периодично, за да се запознавате с направените от нас промени, тъй като те ще имат обвързваща сила.

Защита на личните данни
Тези Условия за ползване се отнасят към нашата Политика за защита на личните данни, която също важи за използването на нашата интернет страница. Нашата Политика за защита на личните данни описва условията, които спазваме при обработване на личните данни, които събираме или които ни предоставяте. Като използвате нашата интернет страница, Вие се съгласявате да обработваме Вашите данни и гарантирате верността на всички предоставени от Вас данни.

Съдържание и изменения
Ние имаме право да актуализираме периодично нашата интернет страница и да променяме нейното съдържание. Части от съдържанието на нашата интернет страница може да не са актуални в определен момент от време, но ние не сме задължени да ги актуализираме. Ние не гарантираме, че не са допуснати пропуски или неточности на нашата интернет страница или в която и да е част от нейното съдържание.

Достъп
Ние не гарантираме, че нашата интернет страница или която и да е част от нейното съдържание ще бъдат винаги налични или достъпни. Достъпът до нашата интернет страница е разрешен временно. Ние имаме право да спираме временно, премахваме, прекратяваме или променяме нашата интернет страница или части от нея без предварително известие. Ние не носим отговорност към Вас, ако по каквато и да било причина, нашата интернет страница не е достъпна в даден момент или период от време.

Вашия потребителски профил
Ако желаете да получите или сте получили потребителски идентификационен номер, парола или друга информация, свързана с процедурите за сигурност, трябва да се отнасяте към тази информация като конфиденциална. Не трябва да разкривате тази информация на трети лица.

Имате право да деактивирате даден потребителски идентификационен номер или парола, избрани от Вас или предоставени от нас, по всяко време, ако имате разумни обоснования да смятате, че сте нарушили някое от тези Условия за ползване.

Ако знаете или подозирате, че някой друг знае Вашия потребителски идентификационен номер или парола, трябва да ни уведомите своевременно на office.bulgaria@neolapharma.bg

Интелектуална собственост

Cystistat® e търговскa маркa на Милан Фарма Груп Лимитид (Mylan Pharma Group Ltd.). Всички други продукти, услуги и имена на дружества, посочени в интернет страницата са търговски марки или търговски наименования, притежавани от техните съответни собственици.

Имате право да разпечатате едно копие и да сваляте извадки от всички отделни страници в интернет страницата за лично ползване, както и да запознавате Ваши колеги със съдържанието, публикувано на нашата страница. Но нашите права като автори на съдържанието на интернет страницата (или правата на посочени съавтори) трябва винаги да бъдат спазвани.

Нямате право да използвате каквато и да било част от съдържанието на интернет страницата за търговски цели без да сте получи официално разрешение от нас или от лицата, от които ние сме получи разрешение. В случай че разпечатате, копирате или свалите част от съдържанието на нашата интернет страница без да спазите Условията за ползване, правото Ви да използвате нашата интернет страница ще бъде отнето незабавно и въз основа на нашите изисквания ще трябва да върнете или унищожите всички копия на материалите, които сте направили.

Без позоваване на съдържанието
Съдържанието на интернет страницата има за цел единствено да предостави обща информация. То не е предназначено да служи като съвет, на който да се позовавате. Първо трябва да се консултирате с лекар или медицински специалист преди да предприемете или да се въздържите от действия въз основа на съдържанието на нашата интернет страница.

Въпреки че полагаме разумни усилия, за да актуализираме информацията на нашата интернет страница, ние не потвърждаваме и по никакъв начин не гарантираме, изрично или по подразбиране, че съдържанието на нашата интернет страница е точно, изчерпателно или актуално.

Ограничение на отговорността
Нищо в настоящите Условия за ползване не изключва и не ограничава нашата отговорност за евентуална смърт или телесна повреда, възникнали поради небрежност, измама или преднамерено погрешно представяне на информация от наша страна, или друга отговорност, която не може да бъде изключена или ограничена по силата на закона.

До степента, която е разрешена от закона, ние отказваме да носим отговорност за всички изрични или подразбиращи се условия, гаранции, твърдения или други условия, които могат да засягат нашата интернет страница или съдържанието й.

Ние не носим отговорност към потребителите за загуби или щети във връзка с договор, деликт (включително при небрежност), нарушение на законово задължение или друго, произтичащи или свързани с: използването, невъзможността за използване или позоваване на каквато и да е част от съдържанието, публикувано на нашата интернет страница.

Ако сте корпоративен потребител трябва по-конкретно да имате предвид също, че ние не носим отговорност за: пропуснати ползи, продажби, търговска дейност или приходи; временно прекъсване на търговската дейност; загуба на очаквани спестявания; пропускане на бизнес възможности, загуба на добра репутация или реноме; или други непреки или последващи загуби или щети.

Ако сте краен потребител трябва да имате предвид, че нашата интернет страница е предназначена само за частно и домашно ползване. Вие се съгласявате да не използвате нашата интернет страница за търговски или бизнес цели и ние не носим отговорност към Вас за евентуални пропуснати ползи, загуба на клиенти, временно прекъсване на търговската дейност или пропускане на бизнес възможности.

Ние не носим отговорност за евентуални загуби или щети, причинени от компютърен вирус, разпределена атака за отказ на услуга или други вредоносни материали, които могат да заразят Вашето компютърно оборудване, компютърни програми, данни или други материали, които са Ваша собственост, вследствие на използване на нашата интернет страница или на смъкване на съдържание от нея, или на препратка към друга интернет страница.

Вируси
Ние не гарантираме, че нашата интернет страница е защитена от вируси или програмни грешки (бъгове). Вие носите отговорност да конфигурирате своите информационни технологии, компютърни програми и платформи по подходящ начин при достъп до нашата интернет страница. Трябва да използвате свой собствен софтуер за защита от вируси.

Нямате право да използвате нашата интернет страница за умишлено разпространяване на вируси, “троянски кон”, “червеи”, “логически бомби” или други материали, които са зловредни или вредоносни за технологиите. Нямате право да се опитвате да получите неоторизиран достъп до нашата интернет страница, сървъра, на който се съхранява нашата страница или друг сървър, компютър или база данни, свързани с нашата интернет страница. Нямате право да атакувате интернет страницата чрез атака за отказ на услуга или разпределена атака за отказ на услуга. Извършването на такива нарушения е криминално престъпление по силата на Закона за неправомерно използване на компютърните технологии от 1990 г. В случай на такова нарушение, ще уведомим съответните правоприлагащи органи и ще сътрудничим на властите като им предоставим Вашите лични данни. В случай на такова нарушение, правото Ви да използвате нашата интернет страница се отнема незабавно.

Линкове (връзки) към други интернет страници
Линковете към други интернет страници и към източници, предоставени от трети лица, са поместени на нашата интернет страница единствено с информативна цел. Ние нямаме контрол върху съдържанието на тези интернет страници или източници. Ние не носим отговорност за съдържанието на интернет страниците, към които има линкове на нашата страница. Тези линкове не трябва да се възприемат като препоръка от наша страна на съответните за интернет страници. Ние не носим отговорност за евентуални загуби или щети, които могат да възникнат вследствие на използването на такива линкове.

Приложимо право
Ако сте краен потребител, тези Условия за ползване ще бъдат регулирани от законодателството в България.

За контакти
За да се свържете с нас, моля, пишете ни на: office.bulgaria@neolapharma.bg

Последна актуализация на интернет страницата: януари 2016 г.