Хроничен цистит

Сиптоми

Сиптоми

Симптомите, свързани с увреждането на глюкозаминогликановия слой, покриващ стената на пикочния мехур, се проявяват най-вече като дразнене на пикочния мехур.

Прекият контакт със съдържащите се в урината дразнители, цитотоксични медикаменти и прикрепянето на бактерии към субепителните слоеве на пикочния мехур може да доведе до активиране на немиелинизираните нервни влакна тип С, , причинявайки:7

 • Болка, дразнене, напрежение, дискомфорт или други неприятни усещания, свързани с пикочния мехур;
 • чести позиви за уриниране;
 • неотложни позиви за уриниране.

Диагностициране на СБПМ/ИЦ

Диагностицирането на СБПМ/ИЦ се извършва най-вече въз основа на симптомите и изключване на възможността за други заболявания на пикочния мехур, протичащи с болка, чиито симптоми наподобяват СБПМ/ИЦ, но които имат друг установим произход (подобни заболявания).4

Според насоките на Европейското дружество за изследване на интерстициалния цистит (ESSIC), СБПМ/ИЦ трябва да се диагностицира въз основа на:8

 • хронична (> 6 седмици) болка в областта на таза
 • напрежение или дискомфорт, за които се счита, че са свързани с пикочния мехур
 • поне още един симптом, свързан с отделителната система, като например постоянни неотложни позиви за уриниране или често уриниране;

Често неразпознат или неправилно диагностициран, СБПМ/ИЦ е наистина диагноза на изключването.2,8

По какво се различава бактериалният цистит от СБПМ/ИЦ?

Основните разлики между интерстициалния цистит и бактериална инфекция на пикочни пътища са:2

БАКТЕРИАЛЕН ЦИСТИТ
 • Симптомите са най-изразени при обостряне на заболяването
 • Мътна, урина със специфичен мирис
 • Бактерии в урината
 • Чувство на парене при уриниране
 • Облекчение на симптомите след прилагане на антибиотици
 • Симптомите не зависят от това дали пикочният мехур е пълен
 • Симптомите траят само няколко дни
ИНТЕРСТИЦИАЛЕН ЦИСТИТ
 • Симптомите се проявяват дългосрочно
 • Бистра урина
 • Няма бактерии в урината
 • Временно облекчение на симптомите при уриниране
 • Лечението с антибиотици обикновено не облекчава симптомите
 • Болка/дискомфорт, когато пикочният мехур е пълен
 • Симптомите са продължителни

Адаптирано по COB Foundation. Cystitis Handbook: The Cystitis & Overactive Bladder Foundation 2012.3

Основният проблем е да се изключи възможността за бактериален цистит3

Диагностициране на хеморагичен циситит

Хеморагичният цистит има различни прояви, които варират от микроскопска хематурия до видима или макроскопска хематурия с кръвни съсиреци и се наблюдава в 10% - 35% случаите 5

Според насоките за диагноза, превенция и лечение на цистит, предизвикан от лъчетерапия или химиотерапия, публикувани от Британската асоциация на хирурзите уролози:

 • Диагностицирането на хеморагичния цистит трябва да се извършва въз основа на симптомите и изключването на други заболявания (например новообразувание в пикочния мехур) и бактериални или гъбични инфекции на пикочните пътища.5