Политика за защита на личните данни


Политиката за защита на личните данни важи за интернет страницата www.cystistat.bg (”интернет страницата”), която се управлява от Неола Фарма ЕООД (“Дружеството“). Нашият адрес е ул. “Бяло поле”№ 17, секция С, ет. 3, ап. 8, 1618 София, България.

Настоящата Политика за защита на личните данни (”Политиката”) разяснява как Дружеството събира, използва и разкрива Вашите лични данни при посещение на интернет страницата и когато се свързвате с Дружеството по поща, електронна поща, факс или телефон, като използвате информацията за контакти, поместена на интернет страницата. Информацията, която ни предоставяте чрез интернет страницата първоначално се събира от Дружеството, но впоследствие може да бъде споделена с други дружества от групата Неола Фарма и техните клонове (”Групата”). Затова употребата на думите “Дружеството”, “ние” и “наш” навсякъде по-долу в Политиката включва и Групата, освен ако изрично не е посочено друго. В зависимост от Вашите взаимоотношения с Дружеството, можем да Ви изпратим допълнителна по-подробна информация за това как използваме Вашите лични данни.

Какъв вид информация събираме и защо?
Когато посещавате нашата интернет страница, ние автоматично събираме стандартна интернет информация и информация за влизане в страницата, както и подробности за тенденциите за начините на използване на страницата от посетителите. Информацията, която събираме, може да включва данни за Вашия интернет доставчик, операционна система, вида на браузъра, име на домейн, IP адрес на Вашия компютър (или друго електронно устройство за връзка с интернет), час на посещение на страницата, интернет страница, от която сте били препратени чрез линк до нашата страница (ако е приложимо), интернет страниците, които сте търсили и час и дата на търсенето. Това ще ни даде възможност да разберем кои части от интернет страницата са най-популярни или се нуждаят от промяна.

Събираната от нас информация за използването на интернет страницата може да включва още използване на „бисквитки“ и уеб маркери. За повече информация, вижте раздел “Бисквитки” по-долу.

Интернет страницата е предназначена за използване от пациенти и медицински специалисти/изпълнители на медицинска помощ, но въпреки това е достъпна и за други лица, но само за четене. Ако сте пациент, медицински специалист/изпълнител на медицинска помощ, или ако просто искате да научите повече за Cystistat, можете да се свържете с нас по електронна поща като използвате функцията “Контакти”. След това ще се свържем с Вас, като използваме данните за контакти, които сте предоставили.

Ако искате да използвате тази услуга, трябва да ни предоставите допълнителни лични данни, за да можем да поддържаме връзка с Вас, за да отговорим на Вашите запитвания или искания, или във връзка с Ваша покупка (осъществена не чрез интернет страницата). Ако изберете да ни предоставите своите лични данни, ние ще съхраняваме тази информация, за да бъде използвана от нас за целите, описани в Политика за защита на личните данни.

Какъв вид лични данни събираме?
В случай че сте избрали да ни предоставите лични данни, можем да поискаме от Вас следните лични данни:

  • име, презиме и фамилия; информация за контакти на Вашия личен адрес или работно място, като адрес, номер на факс, телефонен номер и електронна поща;
  • причина поради, която искате да се свържете с нас, например запитване или искане;

В интернет страницата може да има полета за попълване на свободен текст. Моля, не попълвайте конфиденциални лични данни, като например (ако сте пациент/краен потребител) подробности за Вашите симптоми и/или предходни заболявания, или (ако сте медицински специалист/ изпълнител на медицинска помощ) информация, която идентифицира пациенти или имена и друга информация, която идентифицира или в комбинация с други данни би идентифицирала даден пациент. Ние не желаем да събираме подобна информация чрез интернет страницата.

За какво използваме Вашите лични данни?
Дружеството може да използва Вашите лични данни за целите описани в настоящата Политика или за други цели, за които може да бъдете уведомени, или които са описани на нашата интернет страница и във връзка с предоставяни от нас услуги. Например можем да използваме Вашите лични данни за следните цели:

  • да отговорим на и/или да обработим Ваше искане или запитване;
  • да подобрим нашите продукти и да гарантираме, че съдържанието на нашата интернет страница е представено по най-ефективен начин за Вас и за Вашия компютър (или друго електронно устройство за връзка с интернет);
  • да администрираме интернет страницата;
  • за водене на вътрешна отчетност;
  • за да се свържем пряко с Вас - чрез Дружеството или чрез наш партньор или представител - по електронна поща или телефон поради някоя от горепосочените причини;
  • с цел спазване на правни, законови и други задължения за добро управление.

Този списък няма за цел да осигури напълно изчерпателна информация и може да бъде актуализиран периодично според бизнес потребностите и законовите изисквания. Някои от личните данни, които Дружеството поддържа, ще бъдат съхранявани на хартиен носител, а други ще бъдат съхранявани в компютърни файлове и електронни бази данни, както е описано по-подробно по-долу.

В повечето случаи Вашите данните, които се съхраняват от Дружеството, се изискват, за да бъде обработено дадено Ваше искане или регистрация за използване на интернет страницата, или се изискват по силата на закона, или са необходими за упражняване на законните бизнес интереси и потребности на Дружеството.

Споделяме ли лични данни с трети лица?
Вашите лични данни ще бъдат предоставяни за горепосочените цели (или за други цели, за които ще бъдете уведомявани периодично) и само доколкото е необходимо на ръководството и на служители, отговорни за счетоводството, юридическите въпроси, логистиката, одита, нормативно-правното съответствие и информационните технологии и на други служители на Дружеството, които трябва да бъдат запознати с тази информация, за да изпълняват своите длъжностни функции. Моля, имайте предвид, че определени лица, които ще имат достъп до Вашите лични данни, може да не работят за Дружеството или във Вашата държава (вж. по-долу).

Също можем да споделяме лични данни в рамките на Групата от дружества, според необходимостта за управление, анализ, планиране и вземане на решения, включително във връзка с решения за разширяване и рекламиране на наши продукти и предлагане на услуги, изпълнение на поръчки или искания на клиенти, както и за ползване от дружествата от групата за целите, описани в настоящата Политика

Какви мерки за безопасност са взети за защитата на Вашите лични данни?
Въпреки че полагаме усилия да защитим Вашите лични данни в съответствие с приложимото законодателство, ние не можем да гарантираме напълно сигурността на личните данни, които ни предоставяте по интернет.

Какви са Вашите права да преглеждате и въвеждате промени в личните данни?
Имате право да преглеждате Вашите лични данни, съхранявани от Дружеството и да коригирате неточна информация в тях. Искането за достъп до личните Ви данни трябва да бъде направено в писмен вид. Може да имате подобни или сходни права по отношение и на другите дружества от групата.

Ако желаете да упражните някое от тези права или да се свържете с Дружеството във връзка с дейността по обработване на данните, може да се свържете с нас на office.bulgaria@neolapharma.bg.

За Ваше сведение
Ние съхраняваме информацията за Вас толкова дълго, колкото е необходимо според целите за обработването на данните от нас или от наше име. Например може да съхраняваме данните, докато изпълним Ваше искане или запитване и за определен период от време след това в съответствие с приложимото законодателство за защита на личните данни и други закони.

Дружеството може да съхранява данни толкова дълго, колкото е необходимо според целите, описани по-горе, след което ще изтрие информацията в съответствие с приложимото законодателство за защита на личните данни и други закони.

Как използваме “бисквитките”
Както много други интернет страници, когато посещавате нашата страница, ние използваме “бисквитки” или уникален код, които ни дават възможност да идентифицираме Вашия компютър. Ние използваме “бисквитките”, за да отбележим кои части от интернет страницата са били преглеждани наскоро от Вашия компютър - те се използват само във връзка с нашата интернет страница, а не с други интернет страници, които посещавате. Ние използваме тази информация, за да може при следващото посещение на страницата ни да Ви уведомим за услуги и продукти, които може да представляват интерес за Вас. Повечето интернет браузъри автоматично събират “бисквитки”, но можете да промените настройките на своя браузър, за да забраните използването на “бисквитките”. Също така можете да изтривате “бисквитките” от твърдия диск. Начина за изтриването им зависи от вида на браузъра, който използвате. Посетете интернет страницата на производителя на браузъра, за да получите повече информация.

Промени в политиката за защита на личните данни
Настоящата Политика подлежи на редовен преглед и може да бъде променяна периодично чрез актуализиране на информацията на тази страница, така че да съответства на промените в законодателството и/или процедурите за гарантиране на конфиденциалността. Съответно ще бъде актуализира и датата, посочена в началото на Политиката.

Желателно е да проверявате тази дата всеки път, когато посещавате интернет страницата, за да следите актуализациите и промените, тъй като няма да бъдете специално уведомявани за тях. Но в случаите когато се изисква съгласно закона, ще Ви уведомяваме за промени във версията на настоящата Политика, които могат да бъдат свързани със значителни промени в начина на използване и разкриване на личните данни.

Когато използвате нашата интернет страница и ни предоставяте лични данни и/или регистрирате свой профил, Вие се съгласявате с начина на използване на личните данни, описан в настоящата Политика (и нейните периодични изменения).

Настоящата Политика важи само за тази интернет страница и не важи за използването на други интернет страници или за предоставянето и събирането на данни от други интернет страници, към които може да бъдете препратени от нашата страница чрез хиперлинк (хипервръзка). Този процес на препращане може да бъде свързан с използване на “бисквитки” от трети лица. Ние не контролираме “бисквитките”, използвани от трети лица с каквато и да било цел. Ако използвате линк от нашата страница и бъдете препратени към интернет страница на трети лица, трябва да разгледате съответната страница, за да се запознаете с практиките и средствата за контрол при събиране на данни.

Информация за контакти/адрес:
В случай че имате въпроси за настоящата Политика, моля, свържете се с нас:

Неола Фарма ЕООД
1618 София
ул. “Бяло поле” 17, секция С, ет.3, офис 8
Тел: +359 2 983 10 50
Факс: +359 2 983 52 20
електронна поща: office.bulgaria@neolapharma.bg