Хроничен цистит

Влияние върху качеството на живот

Симптомите могат да бъдат много неприятни и да окажат значително влияние на качеството на живот на пациента.2,9

Влияние върху качеството на живот

Данни от анкетно проучване за цистит и свръхактивен пикочен мехур, проведено при пациенти с диагноза СБПМ/ИЦ (2009 г.).