Контакти

Обща информация

Въпроси?

В случай че имате въпроси или желаете да получите повече информация за Cystistat®, свържете се с:Неола Фарма ЕООД


1618 София
ул. “Бяло поле” 17, секция С, ет.3, офис 8
Тел: +359 2 983 10 50
Факс: +359 2 983 52 20
електронна поща: office.bulgaria@neolapharma.bg