Cystistat®

Нежелани реакции на Cystistat®

Cystistat® е с добра поносимост..29

Лечението трябва да бъде прекратено в случай на нежелани реакции..