Cystistat®

Ефективност на Cystistat®

СБПМ/ИЦ

Cystistat® постига клиничен ефект още при първоначалния курс на лечение.. 24

  • при 85 % от пациентите се наблюдава подобрение на симптомите още след първоначалното лечение. 1
  • 84 % от пациентите съобщават за подобряване на качеството на живот. 23

Cystistat®: ЧЕСТОТА НА ТЕРАПЕВТИЧЕН ОТГОВОР ПРИ СБПМ/ИЦ ПО ДАННИ ОТ НЯКОЛКО ИЗПИТВАНИЯ

Cystistat®: СРЕДНО НАМАЛЯВАНЕ НА СИМПТОМИТЕ СЛЕД 3-МЕСЕЧНО ЛЕЧЕНИЕ 24

Cystistat®: ТРАЙНО ЗНАЧИМО НАМАЛЯВАНЕ НА СИМПТОМИТЕ, СВЪРЗАНИ С ПИКОЧНИЯ МЕХУР ДОРИ СЛЕД 5-ГОДИШЕН ПЕРИОД НА ПРОСЛЕДВЯНЕ (P=0,0001) 1

50 % от пациентите могат да се считат за излекувани само след първичната терапия с Cystistat®* 1

*въпреки това не може да се изключи възможността за възникване на късен рецидив след изтичане на периода на проследяване. След първоначална терапия с Cystistat® свързаните с пикочния мехур симптоми изчезват при 50% от пациентите, без необходимост от допълнително лечение по време на 5-годишния период на проследяване 1Рецидивиращ бактериален цистит

Cystistat® - регенеративно лечение, което предотвратява появата на рецидив

Cystistat® значително понижава броя на инфекциите на пикочните пътища годишно. 14

  • Cystistat® значително увеличава средното време до поява на рецидив. (от 96 на 498 дни, p<0.001).14
  • При 70 % от пациентите, лекувани с Cystistat®, не са наблюдавани рецидиви по време на 1-годишен период на проследяване..14

ВРЕМЕ ДО ПОЯВА НА РЕЦИДИВ НА ИНФЕКЦИЯ НА ПИКОЧНИТЕ ПЪТИЩА (ПРЕДИ И СЛЕД ПРИЛАГАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕ)

Cystistat® е по-ефективен в сравнение с антибиотичната профилактика14,15Цистит, предизвикан от лъчетерапия и химиотерапия

Cystistat® е ефективен за превенция и лечение на цистит, предизвикан от лъчетерапия и химиотерапия5 5,26,27

  • Cystistat® постига бързо облекчение на симптомите при цистит, предизвикан от лъчетерапия и химиотерапия28
  • 97 % от пациентите с цистит, предизвикан от лъчетерапия или химиотерапия, съобщават за пълно отшумяване на симптомите на дизурия и болка28

ВИЗУАЛНО-АНАЛОГОВА СКАЛА (VAS)

  • Cystistat® има значителен ефект при остра или късна токсичност при цистит, предизвикан от лъчетерапия (5-годишен период на проследяване)..16
  • Cystistat® понижава честотата и степента на остра или късна токсичност на пикочния мехур.. 16