Cystistat®

Начин на приложение на Cystistat®

Прилагането на Cystitat® трябва да се извършва от квалифициран медицински специалист чрез вливане на цялото количество от разтвора в пикочния мехур, след като пикочният мехур е бил напълно освободен от остатъчна урина.30

Лечението с Cystistat® трябва да бъде адаптирано индивидуално за всеки пациент и според повлияването на симптомите..

Указания за употреба:

  • Влейте цялото количество от разтвора в пикочния мехур, след като пикочният мехур е бил напълно освободен от остатъчна урина. Изхвърлете неизползваното количество от разтвора.
  • За постигане на най-добър резултат Cystistat® трябва да се задържи в пикочния мехур възможно най-дълго (не по-малко от 30 минути).

Съвети за вливане на разтвора:

  • Cystistat® е лесен за вливане. Най-подходящо е да се използва хидрофилен катетър с малък диаметър (например 8 F [2,7 mm] или 10 F [3,3 mm]).
  • Трябва да се избягва прием на течности 2 часа преди вливане, особено на кафе.
  • Разтворът трябва да се задържи в пикочния мехур не по-малко от 30 минути.

За облекчаване на симптомите на цистит се препоръчва Cystistat® да се прилага чрез вливане в пикочния мехур веднъж седмично в продължение на 4-12 седмици, след което веднъж месечно до пълно отшумяване на симптомите. Профилактичното лечение с Cystistat® се назначава от лекуващия лекар, уролога или радиолога.

Начин на приложение на Cystistat®

Според листовката се препоръчва Cystistat® да се прилага чрез вливане в пикочния мехур веднъж седмично в продължение на 4-12 седмици, след което веднъж месечно до пълно отшумяване на симптомите..