Cystistat®

Предпазни мерки при употреба на Cystistat®

Да не се прилага при пациенти с анамнеза за реакции на свръхчувствителност. Лечението трябва да бъде прекратено в случай на нежелани реакции. Тъй като няма клинични данни за прилагане на хиалуронова киселина при деца, бременни и кърмачки, при тези пациенти не се препоръчва лечение с Cystistat®.