Хроничен цистит

Патофизиология и диагноза

През последните години все повече изпитвания потвърждават, че нарушението на глюкозаминогликаните (ГАГ) играе важна роля в патогенезата на хроничните заболявания на пикочния мехур.6

Загубата на глюкозаминогликановия слой, независимо от първоначалната причина за възпалителния процес, може да бъде първопричината за поредица от събития, водещи до хронични заболявания на пикочния мехур.7

ХРОНИЧНИЯТ ЦИСТИТ Е СВЪРЗАН ОСНОВНО С УВРЕЖДАНЕ НА ГЛЮКОЗАМИНОГЛИКАНОВИЯ СЛОЙ

При загуба на глюкозаминогликановия слой в епитела на пикочния мехур, съдържащите се в урината вещества могат да влязат в пряк контакт със субепителните слоеве и да причинят:

  • хронично увреждане на епитела на пикочния мехур
  • неврогенно възпаление

Нормалният епител на пикочния мехур е покрит с дебел слой от глюкозаминогликани, който служи като:7

  • неспецифичен фактор, възпрепятстващ прикрепянето на дразнители
  • неспецифичен защитен механизъм срещу инфекции и съдържащи се в урината дразнители

Рецидивиращият бактериален цистит (РБЦ), интерстициалният цистит (СБПМ/ИЦ) и циститът, предизвикан от лъчетерапия или химиотерапия могат да бъдат свързани в първия етап на този патогенетичен процес.7